Website Generatorแอพพลิเคชั่น 3 ชั้น

ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับการรักษาสิทธิการใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

กรุณาสมัครใช้แอพฯครั้งแรกที่ศูนย์บริการค่ายมือถือ ก่อนลงทะเบียนเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาสิทธิของท่าน