แอพพลิเคชั่น 3 ชั้น

ดาว์นโหลดได้แล้ววันนี้ค้นหาคำว่า “3ชั้น”

เกี่ยวกับ แอพพลิเคชั่น 3 ชั้น

โดย สำนักงาน กสทช.

สำนักงาน กสทช. เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเครื่องมือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณและปกป้องตนเองจากการใช้งานโทรศัพท์มือถือ จึงได้จัดทำแอพพลิเคชัน 3 ชั้น “ตรวจ แจ้ง ล็อค” โดยสามารถ “ตรวจ” ว่ามีการลงทะเบียนการใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือไว้จำนวนกี่เบอร์ “แจ้ง” เบอร์แปลกปลอมและเบอร์ที่ขาดหายไป “ล็อค” เพื่อป้องกันผู้อื่นนำบัตรประชาชนของคุณไปแอบอ้างเปิดซิมใหม่ และสามารถทำการ “ปลดล็อค” จากแอพพลิเคชัน 3 ชั้น ได้ด้วยตัวคุณเอง

ที่ปรึกษาโครงการ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์

ผู้ออกแบบและอำนวยการโครงการ

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการ

นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข

ผู้ดำเนินการ

นายศุภกาญจน์ บุญจันทร์

ผู้ช่วยผู้ดำเนินการ

นายวรุตม์ ว่องโรจนานันท์

นายจีรภัทร์ งามนิล